Quaderns d'arquitectura i urbanisme
Maqueta para la revista